Affald

Husholdningsaffald

Almindeligt husholdningsaffald skal smides i de grønne containere i lukkede poser. Glas, papir og batterier skal smides i de dertil opstillede containere imellem blok 18 og 20-22. 

Haveaffald

Afklippet haveaffald kan smides i de grønne bøtter ved viceværtens skur mellem blok 18 og 22. 

Storskrald

Ejerforeningen har en storskraldsordning med et renovationsfirma, så storskrald afhentes hver torsdag i ulige uger. 

Vær opmærksom på, at der er visse regler for hvad, der opsamles og hvordan affaldet skal sorteres, se vedhæftet fil nedenfor. 

Storskrald må tidligst stilles frem aftenen før afhentning og senest kl. 7 om morgenen på afhentningsdagen. 

Storskrald sættes for enden af blok 20-22 ved betonpælene. Hvis affaldet ikke afhentes, påhviler det beboeren selv at skaffe sig af med skraldet – se punktet ”Diverse affald” nedenfor. 

Diverse affald

Byggeaffald og andet affald, der ikke hører til ovenstående kategorier, skal køres ned på genbrugsstationen på Firskovvej. Se åbningstider på www.ltfh.dk under Affald > Genbrugsstationen. 

Se også Husorden.
Ċ
Ukendt bruger,
7. nov. 2009 07.16
Comments