Affald

Husholdningsaffald

Almindeligt husholdningsaffald skal sorteres i de forskellige opstillede containere. Husk altid mad i lukket poser. Containerne vaskes efter behov, denne vask bestales af ejerforeningen.

Haveaffald

Afklippet haveaffald kan smides i de grønne bøtter ved viceværtens skur mellem blok 18 og 22. 

Diverse affald

Byggeaffald og andet affald, der ikke hører til ovenstående kategorier, skal køres ned på genbrugsstationen på Firskovvej. Se åbningstider på www.ltfh.dk under Affald > Genbrugsstationen. 

Se også Husorden.
Comments