Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat således:

Formand Anne Elisabeth Veger Bauditz
Næstformand Christiane Myrup 
Medlemmer Anne-Lise Sørensen
Christian Vestbjerg
Tina Ruff
Suppleanter

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år af gangen ved de årlige generalforsamlinger. 

Mail til bestyrelsen kan sendes på bestyrelsen@noerrevaenget.dk

Bestyrelsens mål

Bestyrelsens overordnede mål er, at ejerforeningens boliger skal være attraktive og trygge at bo i. Det er bestyrelsens formål og ønske, at repræsentere beboerne så godt som muligt. 

Én af de ting bestyrelsen lægger stor vægt på i sine beslutninger er, at ejerforeningen skal være selv-finansierende. Større vedligeholdelsesarbejder forsøges altid planlagt og budgetteret i god tid så banklån eller lignende ikke er nødvendigt.

Emails og spørgsmål til formanden og webmasteren vil blive behandlet på det først kommende bestyrelsesmøde.

Se Fremtidige planer for information om bestyrelsens disponering af fællesudgifterne for de kommende år.
Comments