Nyheder‎ > ‎

Nyhedsbrev fra bestyrelsen august 2013

indsendt 13. aug. 2013 04.21 af Administrator ‎(rolle)‎

Ekstraordinær generalforsamling

I sidste nyhedsbrev fortalte vi, at der tirsdag den 27. august vil være ekstraordinærgeneralforsamling i Kulturhuset. Det vil imidlertid blive ændret til tirsdag den 22. oktober kl. 18.30, idet de nye vedtægter ikke kan nå at blive færdige til den føromtalte dato. Vi vil stadigvæk opfordre alle til at sætte kryds i kalenderen og møde op til afstemningen.

Funderingen af gavlen i blok 18

Det store arbejde med at renovere gavlen efter sætningsskaden i blok 18, er nu afsluttet. Der er blevet funderet, fuget og sålbænke er blevet repareret.

Renovering langs bygning nr. 22

Som nævnt på generalforsamlingen i april, så er det store projekt foran blok 22 udskudt til 2014. Dog har vi allerede nu fået lavet nye trappetrin. I slutningen af august, vil fugning af halvdelen af bygningens østside gå i gang (opgang E til H). Det forventes at arbejdet vil tage 2 måneder og der må påregnes støj og støv i denne periode, hvorfor det vil være en god ide at sørge for at vinduerne er lukket i arbejdsttiden (kl. 7-17 på hverdage). Stilladsarbejdet og fugningen vil foregå i 3 etaper, hvor man først vil fuge for neden, senere længere oppe og til sidst helt oppe. Af samme grund er flere af buskene nu fjernet, således at stilladset kan blive sat op. I samme forbindelse vil TDC komme og fjerne gamle ledninger, og der vil blive sat net op for de gamle udluftningshuller, således at fugle ikke kan bygge reder i hullerne.

Den anden halvdel af fugningsarbejdet, vil blive påbegyndt i foråret 2014 når der ikke længere er nattefrost. Mere herom senere.

Kælderrumsoversigt

Vi har nu været rundt og registrere hvem som benytter de enkelte kælderrum. Vi mangler dog stadigvæk at få registeret nogle enkelte, så vi opfordrer til at dem som endnu ikke har tilkendegivet hvilket rum de benytter, kontakter DEAS snarest muligt. Alle kan derfor nu fjerne mærkaten med nummer og navn. Endelig vil vi nævne, at det har været en stor fornøjelse, at så mange har fulgt vores opfordring til at sætte mærkaten på kælderdøren, det har gjort vores arbejde meget lettere.  

Havetrapper, de små haver og haveaffald

Alle havetrapper er nu gennemgået og de mest kritiske (16 stk.) vil (eller er blevet) renoveret i løbet af efteråret. De sidste havetrapper vil blive gennemgået i løbet af 2014.

Maling af vinduer

Da vi har fået flere henvendelser omkring maling og udlevering af maling til vinduerne, skal vi her lige opfriske det som blev besluttet på generalforsamlingen foråret 2012. Alle vinduer skal fremover være hvide (kode 9010) og man skal selv købe malingen.

Bestilling af håndværkere

Ved bestilling af håndværkere uden skriftlig godkendelse fra enten bestyrelsen eller vicevært, hæfter man selv for betaling af udført arbejde. Der kan skrives til bestyrelsen på bestyrelsen@noerrevaenget.dk

Bestyrelsen

Sara Juel er udtrådt af bestyrelsen, og vi byder suppleant Ditte Ellegaard Christiansen velkommen i bestyrelsen.

Forslag

Såfremt nogen har forslag eller andet de gerne vil informere bestyrelsen om, er alle velkommen til at skrive til bestyrelsen@noerrevaenget.dk

Med dette håber vi at alle vil nyde den sidste sommermåned og få et dejligt efterår i Nørrevænget.

 

Med venlige hilsner fra bestyrelsen

Anne, Morten, Ditte, Rasmus og Hanne

 

 

Comments