Nyheder‎ > ‎

Nyhedsbrev fra bestyrelsen Marts 2013

indsendt 8. apr. 2013 22.33 af Administrator ‎(rolle)‎

Ifølge kalenderen skulle foråret være kommet til Lyngby, vi glæder os til det rigtig kan ses på alle vores buske og træer og vejret giver os mulighed for at komme mere ud og nyde vores haver og altaner.

 

Bestyrelsen vil gerne informere beboerne i højere grad, om nye tiltag, status på projekter og eventuelt om de planer og tanker der måtte være for fremtidige projekter. Det er hensigten, at nyhedsbrevet fremover udelukkende vil være at finde på hjemmesiden.


Generalforsamling

Der vil indenfor nær fremtid blive indkaldt til ordinær generalforsamling. I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen, det bliver den 23. april kl. 18.30 i Kulturhuset.


Vicevært funktionen

I bestyrelsen har vi ikke fundet den service, som JK Service har ydet for vores ejendomme og arealer tilfredsstillende. Vi har derfor valgt, at opsige samarbejdet med JK Service. I stedet har vi indgået aftale med andet firma, som vi forventer, kan starte op til 1. april. Mere herom til generalforsamlingen.

 

Jordbundsundersøgelse

Der er nu blevet fortaget jordbundsundersøgelse ved gavlen i nr. 18, og resultatet af undersøgelsen er, at sætningsskaderne ikke har noget at gøre med de byggeprojekter, der har været i nærheden af vores ejendom. Det er derfor blevet besluttet, at vi får igangsat reparationerne af skaderne, snarest muligt.

 

Renovering langs bygning nr. 22

Området langs bygning 22 har længe været forsømt, ligesom der har været en del opgravninger mv.  Alt sammen noget, der har sat sine spor. Bestyrelsen er derfor i gang med at undersøge, hvad det vil koste og hvilke muligheder vi har for at renovere området og gøre det mere brugbart og præsentabelt.

 

Kælderrum

Vi har tidligere skrevet ud omkring vores kælderrum, og om at der er brug for at få et præcist overblik over, hvem der råder over hvilke kælderrum. Dette projekt vil snarest blive igangsat.


Gamle cykler

Til de af jer, der ikke har været i cykelkælderen eller har læst på opslagstavlen for nyligt, så er der nu sat en rød snor på alle cykler, der kan se ud til, ikke længere at blive brugt. Hvis man har en cykel stående, enten udenfor eller i en cykelkælder, er det derfor en god ide, at fjerne den røde snor, hvis man fortsat ønsker at beholde sin cykel. Alle cykler med rød snor vil blive fjernet den. 15. april

 

Storskrald

For at sikre, vi har en pæn og præsentabel ejendom, og at her ikke ligner en losseplads, fik bestyrelsen lavet skilte, der skulle informere og sikre, at beboer ikke sætter storskrald ved gavlen af blok 22, før onsdag i ulige uger. Vi må desværre konstatere, at det har været svært for nogle beboere at overholder og forstå.

 

Vi har derfor besluttet, at vi i stedet for vil prøve at finde et kælderrum, hvor man kan stille sit storskrald ned løbende. Meningen er så, at viceværen skal stille alt skrald op til vejen, når storskrald afhentes torsdag morgen i ulige uger.

 

Dette tiltag betyder så desværre også, at vi får nogle ekstra udgifter på vedligeholdelse af ejendommen. Hvordan og fra hvornår vi kan opstarte denne ordning, vil vi vende tilbage om. 

 

Inspektion af trapperne i haverne

Trapperne fra stuelejlighederne og ned til de tilhørende haver, vil indenfor nær fremtid blive gennemgået for løse møtrikker mv. Dem som vil foretage inspektionen, vil gå ind i haverne ude fra den store have, hvilket betyder, at man ikke behøver være hjemme.

 

Gelændere og ydre kælderdøre   

Indenfor nær fremtid (når vejret tillader det) vil alle kælderdøre blive gennemgået og repareret, ligesom gelændere vil blive frisket op. 


Bestilling af håndværkere

Ved bestilling af håndværkere uden skriftlig godkendelse fra enten bestyrelsen eller vicevært, hæfter man selv for betaling af udført arbejde. Der kan skrives til bestyrelsen på bestyrelsen@noerrevaenget.dk

 

Forslag

Såfremt nogen har forslag eller andet de gerne vil informere bestyrelsen om, er alle velkommen til at skrive til bestyrelsen@noerrevaenget.dk

 

 

Med venlige hilsner fra

Anne, Lasse, Morten, Rasmus og Hanne

Comments