Nyheder‎ > ‎

Nyhedsbrev oktober 2012

indsendt 22. okt. 2012 00.00 af Administrator ‎(rolle)‎

Nu har efteråret gjort sit indtog i Lyngby og dermed også i Nørrevænget. Bestyrelsen vil gerne informere beboerne i højere grad, om nye tiltag, status på projekter og eventuelt om de planer og tanker der måtte være for fremtidige projekter. Det er hensigten, at nyhedsbrevet fremover udelukkende vil være at finde på hjemmesiden.

 

Bestyrelsen

Den tidligere formand Stine Walsh er tråd ud af bestyrelsen, da Stine og hendes familie har valgt at sælge deres bolig. Vi vil gerne takke Stine for hendes bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen har derfor konstitueret sig selv og ser nu ud som følgende:

 

Ny formand: Anne Wegner

Ny næstformand: Lasse Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Aarestrup

Bestyrelsesmedlem: Morten Danscher

Bestyrelsesmedlem: Michael Myrhøj

Suppleant: Hanne Buskbjerg Poulsen

 

Parkering

Kommunen er blevet kontaktet for at gøre dem opmærksom på de problemer det giver Nørrevængets beboer efter at parkeringsreglerne er blevet ændret. Mulighederne for at parkere på diverse private fællesveje i kvarteret er nu yderligere blevet forringet efter at Håbets Allé og Frem også er inddraget i 1 times zonen og at parkering på Nørgaardsvej er sat ned til 30 min. Bestyrelsen vil informere, hvis der sker nyt i sagen.

 

Parkeringstilladelserne til de fælles parkeringspladser for 2013 skal ansøges. Læs mere på hjemmesiden, som er blevet opdateret med yderligere information.

 

Vaskebrikker

For at sikre en effektiv og stabil procedure i forbindelse med vaskebrikkerne, er det blevet besluttet, at DEAS (det gamle Dan Ejendomme A/S) overtager opgaven med vaskebrikkerne.

 

Jordbundsundersøgelse

Der vil indenfor nær fremtid blive igangsat en jordbundsundersøgelse, grundet sætningsskader på gavlen af nr. 18 blokken. Undersøgelsen skal klargøre om sætningsskaderne skyldes, kommunens tilladelser til 2 byggeprojekter i nærheden af Nørrevænget, hvor grundvandet er blevet sænket. Når der foreligger resultat af undersøgelsen, vil den blive fremlagt på hjemmesiden.

 

Skrald

Det undersøges i øjeblikket, om det kan lade sig gøre at udbygge skurerne med skraldecontainer, således at der bliver plads til ekstra containere.

 

Kælderrum

Indenfor nær fremtid vil DEAS sende brev ud vedrørende kælderrummene. Der er brug for at få et præcist overblik over, hvem der råder over hvilke kælderrum. Informationen er af stor vigtighed, da den skal foreligge af hensyn til forsikring ved fx oversvømmelse. 

 

Vinduespudsning

Fremadrettet vil de fælles vinduer i opgangene blive vasket ind- og udvendigt ca. 4 gange om året.

 

Beskæring af træer og buske

Indenfor kort tid vil buske og træer i haverne og ved stierne blive beskåret.

 

Døre

De fleste dørpumper på fællesdøre er blevet reguleret, de sidste i kældrene følger snarest.

 

Vaskeri

I vaskeriet er der blevet monteret nyt stof på rullemaskinen, således at der nu kan rulles duge og sengetøj.

 

Post til vicevært

Indenfor nær fremtid vil postkassen til viceværten i nr. 22F blive fjernet. Herefter skal post til viceværten udelukkende afleveres i postkassen i nr. 23.

 

Hjemmeside

Er blevet opdateret med det meste af ovenstående information og vil ligeledes løbende blive opdateret.

 

Bestilling af håndværkere

Ved bestilling af håndværkere uden skriftlig godkendelse fra enten bestyrelsen eller vicevært, hæfter man selv for betaling af udført arbejde. Der kan skrives til bestyrelsen på bestyrelsen@noerrevaenget.dk

 

Forslag

Så frem nogen har forslag eller andet de gerne vil informere bestyrelsen om, er alle velkommen til at skrive til bestyrelsen@noerrevaenget.dk

 

Med venlige hilsner fra

Anne, Lasse, Morten, Rasmus, Michael og Hanne

Comments