Nyheder‎ > ‎

Redegørelse for reparation af varmeforsyning og vandforsyningen for ejerforeningen Nørrevænget

indsendt 1. jun. 2015 11.31 af Administrator ‎(rolle)‎   [ opdateret 1. jun. 2015 11.37 ]

1. juni 2015

Ultimo marts fik vi renset varmtvandsbeholderne, da vi led under brunt vand.

 

I midten af april fik vi problemer med varmeanlægget, og der blev opsat seddel om at vi desværre kun kørte med en kedel, reparation blev igangsat, men problemerne fortsatte henover weekenden, da der flere gange manglede vand på anlægget.

 

I forbindelse med den fortsatte reparation blev der konstateret at der var en utæthed over til bygning 17-27, hvorfor varmen måtte slukkes til dem, da det også påvirkede det varme vand. Der blev lavet en nødløsning til at få varmt vand til nr. 17-27.

 

Ugen efter konstateredes det, at utætheden måtte ligge ude i terrænet. Herefter gik VVS firmaet i gang med at lokalisere utætheden på varmerør i terrænet. Lokalisering tog tid, og der måtte graves op flere steder.

 

Vi skulle også have gravetilladelse fra kommunen, da det berørte Nørgårdsvej.

 

De skaden skete i slutningen af varmeperioden, og omfanget af utætheden var stort og de dermed de forventede omkostninger store, valgte vi at indhente endnu et tilbud fra et andet VVS firma. Det billigste tilbud var på 250.000 kr.

 

Yderligere havde vi taksator ude for at besigtige skaden, da det også er en forsikringssag. Grundet ledningens alder får vi kun en delvis refusion, men vi har netop fået at vide at de dækker ca. 85.000 kr.

 

Normalt slukkes der for varmen i perioden den 1. maj til 1. september, dette blev udsat grundet situationen.

 

Arbejdet med at  reparere ledningsnettet blev igangsat i uge 22 og  vi forventer det  afsluttet omkring 4. juni.

 

Venlig hilsen bestyrelsen

ĉ
Administrator (rolle),
1. jun. 2015 11.31
Comments