Vedligeholdelse

Nederst på denne siden har vi lagt en liste over, hvor man skal henvende sig, hvis der opstår problemer med lejligheden både indvendigt og udvendigt og hvem, der i så fald betaler udbedringen. Husk, at viceværten altid skal kontaktes inden en håndværker kontaktes i forbindelse med de problemer som ejerforeningen har ansvaret for. 

Følgende oversigt viser de håndværkere, der benyttes af ejerforeningen: 

FagFirmaTelefon
Elektriker    Bjarne Lund26 21 36 61 
VVSTop VVS 40 13 50 98 (Lars)
45 88 35 27 (kontor)
 ElforsyningDONG Energy37 77 20 20

Udvendig maling af vinduer og hoveddøre

Den enkelte ejer er selv ansvarlig for vedligeholdelsen af sine vinduer. Farvekoden er RAL9010

Maling af lejlighedernes hoveddøre kræver at alle beboerne i opgangen skal være enige i beslutningen om at male dørene. Herudover skal alle døre i opgangen være malet inden for to uger af hensyn til vedtægterne om ensartethed i facaderne. Bestyrelsen har vedtaget, at malingen til hoveddørene er den samme hvide farve (RAL9010)  som opgangens vinduer og hoveddør har indvendigt.

Vedligeholdelsesplan

Ejerforeningens bygninger om arealer bliver løbende og minimum 1 gang om året gennemgået i samarbejde med Jan Knudsen ( DEAS), der identificerer indsatsområder for den fysiske vedligeholdelse. Disse vedligeholdelsesplaner fremlægges og godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling:

GennemgangsårLink til rapport
 2009Vedligeholdelsesplan 2009

Indvendig vedligeholdelse

Vedligeholdelsesskemaet beskriver fordeling af vedligeholdelsesansvaret imellem ejeren og foreningen. Såfremt ejeren ønsker at udføre indvendige vedligeholdelse, der griber ind i de fælles installationer, da skal ejeren søge godkendelse hos bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil i så fald kræve, enten at foreningens håndværker benyttes, eller at en autoriseret håndværker benyttes, og planerne, der vedrører de fælles installationer, bliver godkendt af en byggesagkyndig, som bestyrelsen vælger.

Husk endvidere på, at alle fælles installationer skal være frit tilgængelige og må ikke bygges ind i vægge eller lignende.

Som eksempel på fælles installationer kan nævnes faldstammer og vandrør. Som en tommelfingerregel skal man regne med at alle lodrette rør er en del af de fælles installationer. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt viceværten, bestyrelsen eller vores administrator.
Ċ
Administrator (rolle),
26. nov. 2013 23.55
Comments